پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مهدی شیرزادی
مهدی شیرزادی
1672
-
-
-
0
9 سال قبل
7 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مهدی شیرزادی
مهدی
شیرزادی
حقوق
بررسی تحصیل مال از طریق نامشروع در حقوق کیفری ایران
حقوق جزای عمومی 1و 2
حقوق جزای اختصاصی
علم اجرای احکام کیفری
اخلاق حرفه ای
ایین دادرسی کیفری
ایین دادرسی مدنی
تالیف کتب در زمینه رویه های قضایی در ایران در 58 جلد

ارائه مقالات حقوقی پیرامون حقوق شهروندی
تدریس در واحد های دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران

تدریس در دانشگاه پیام نور
تدریس در دانشگاه آزاد اسلمی
استاد

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>