پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مهدی صمیمی
مهدی صمیمی
1615
-
-
-
0
8 سال قبل
8 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مهدی صمیمی
مهدی
صمیمی
فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات
توسعه دولت الکترونیک
خدمات الکترونیک
تجزیه و تحلیل سیستمها
4 مقاله علمی و پژوهشی
3 مقاله علمی ترویجی
3 جلد کتاب
یک مورد ثبت اختراع
5 مورد همایش ملی
5 سال سابقه تدریس

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>