پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری منصوره سعیدپور سرچشمه
منصوره سعیدپور سرچشمه
5992
23
-
مدرس
مدرس
0
8 سال قبل
8 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

منصوره سعیدپور سرچشمه
منصوره
سعیدپور سرچشمه
شرکت در کلاسهای آموزشی
شرکت در سمینار ها و کنفرانسها
ادبیات زبان انگلیسی
بررسی کتاب شهردار کستربریچ و دیدگاههای نویسنده
زبان تخصصی روابط عمومی
زبان تخصصی امور فرهنگی
زبان تخصصی مالی
زبان پیش
زبان خارجی
تدریس در دانشگاه پیام نور بین المللی قشم
تدریس در دانشگاه پیام نور بندرعباس
تدریس در دانشگاه پیام نور بندرخمیر
تدریس د دانشگاه سماء
تدریس در دانشگاه علمی کاربردی جهان دیده

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>