پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مریم جولایی مقدم
مریم جولایی مقدم
3651
7
-
ناظم
ناظم
0
7 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مریم جولایی مقدم
مریم
جولایی مقدم
MBA
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/05/20 09:59:11ارسال مطالبجولایی مقدم403
2014/05/20 09:56:00ارسال مطالبجولایی مقدم397
2014/05/20 09:47:33ارسال مطالبجولایی مقدم398
2014/05/19 21:04:21تحقیق فروشجولایی مقدم490
2014/05/19 20:57:38بوفجولایی مقدم541
2014/04/06 15:22:44کارایی واثربخشیجولایی مقدم371
2014/04/06 14:45:04مدیریت زنجیره تامینجولایی مقدم537
2013/12/16 21:29:16پروژه هاي تحقيقجولایی مقدم696

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>