پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مجید حسین زاده
مجید حسین زاده
6917
25
-
مدرس
مدرس
0
9 سال قبل
9 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مجید حسین زاده
مجید
حسین زاده
مدیریت کارآفرینی؛
مدیریت بازاریابی؛
پرورش ایده های کسب وکار؛
انواع و مدل های کسب و کار؛
آموزش تدوین طرح کسب و کار؛
روش های تأمین منابع مالی؛
راه اندازی و مدیریت کسب و کار؛
مدیریت منابع انسانی؛
مدیریت کارآفرینی
ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش تربیت مربی کارآفرینی(SIYB)"
کارآفرینی
Nahid, M., Shabani, S., & Hosseinzadeh, M. (2013). Social Capital and Evaluating the Performance of Entrepreneurship Educators: Case of a Developing Country, European Journal of Scientific Research, 97(1), 113-122.
"بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری"(مورد مطالعه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي) فصل نامه علمی – پژوهشی توسعه کارآفرینی
"ارزيابي اثربخشي برونداد دوره هاي آموزش مربيگري کارآفريني" در حال چاپ
"ارزیابی اثربخشی دوره های آموزش تربیت مربی کارآفرینی(SIYB)" مطالعه موردی: موسسه کار و تأمین اجتماعی تهران
همکاری در پروژه "ارائه الگوی کاربردی نظام مديريت عملكرد" مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام شهر؛
"بررسی عوامل موثر در تدوین نظام آموزش و توسعه کارکنان در مدیریت منابع انسانی و چگونگی تدوین نظام آموزش" مطالعه موردی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
"ارزیابی عملکرد مدیران آموزشی براساس وظایف پنج گانه مدیریت فایول"(پایان نامه لیسانس)
مقاله "بازنشستگی و سرمایه فکری و ارزش آفرینی سازمانی" در حال چاپ
فعالیت پژوهشی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
درکنفرانس تحولات دانشگاه های ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی حضور یافته و در میزگرد تخصصی با عنوان: برنامه های یونسکو، آموزش عالی و کارآفرینی: گذشته، حال و آینده مشارکت فعال داشته اند.
بررسی راه های تأمین مالی کارآفرینان دانشگاه امیر کبیر، در دوره تربیت مربی کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و موسسه کار و تأمین اجتماعی
نظارت علمی و محتوایی بر دوره های آموزشی شرکت های همکار
سوابق اجرایی
نظارت و ارزیابی اجرای دوره های آموزشی تربیت مربی کارآفرینی(SIYB) در استان های کشور( مشهد، تهران، اصفهان، اراک، اهواز، شیراز، یزد، کردستان، چهارمحال بختیاری) با موسسه کار و تأمین اجتماعی
برگزاری 4 دوره تربیت مربی کارآفرینی(چهار گرایش عمومی، طرح کسب و کار، بازاریابی، مالی) در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با همکاری موسسه کار و تأمین اجتماعی
برگزاری دورهMBA مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار(یکساله) در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
برگزاری دوره تربیت مربی کارآفرینی در وزارت نفت توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
برگزاری 12 دوره 72 ساعته آموزش مهارت های کارآفرینی در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و موسسه کار و تأمین اجتماعی
برگزاری دوره 64 ساعته در مناطق مختلف شهرداری، آموزش مهارت های کارآفرینی توسط ستاد کارآفرینی شهرداری تهران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
در حال برگزاری دوره آموزش مهارت های کارآفرینی پزشکی، توسط دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و موسسه کار و تأمین اجتماعی و نظام پزشکی
در حال برگزاری دوره آموزش تربیت مربی کارآفرینی برای اساتید کارآفرینی دانشگاه پیام نور در کشور
همکاری با اتاق تعاون شهرستان ارومیه برای تأیید اساتید کارآفرینی، در برگزاری دوره آموزشی 72 ساعته
مسئول سمینار فروشگاه های اینترنتی توسط موسسه شهروند سالم و دانشکده کارآفرینی
مدرس مرکز توسعه آموزش های عمومی و تخصصی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران؛ از سال 1389 تا کنون
مدرس کارگاه های 72 ساعته آموزش کارآفرینی توسط وزارت کار و امور اجتماعی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران؛ از سال 1389 تا کنون
مدرس کارگاه های 64 ساعته آموزش کارآفرینی توسط مناطق شهرداری و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران؛ از سال 1388 تا 1389
مدرس موسسه مطالعات تهران پژوهش خوارزمی در دوره های 50ساعته موسسه کار و تأمین اجتماعی، در سال 1390.
مربی کارگاه های آموزش نظامی در دوره خدمت نظام وظیفه(از سال 1381 تا 1383)
مربی کارگاه های بهداشت وکمک های اولیه(از سال 1381 تا 1383)
مدرس 6 ماهه در مدرسه دولتی دبستان امام رضا(ع)(از سال 1379تا 1380)
مدرس 6 ماهه در مدرسه راهنمایی غیرانتفاعی سماء(از سال 1379تا 1380)
مدرس6 ماهه در دبیرستان دولتی باقرالعلوم(ع)(از سال 1379تا 1380)

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>