چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری محید داداشی
محید داداشی
2960
1
-
مدرس
مدرس
0
8 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

محید داداشی
محید
داداشی
حسابداری
بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی(EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) با ثروت ایجادشده برای سهامداران(CSV)
مدیریت سرمایه گذاری
کاربرد رایانه در حسابداری
پروژه
مدیرامورمالی
تدریس در دانشگاه آزاد
تدریس در دانشگاه علمی کاربردی
تدریس در دانشگاه قم

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2013/07/12 09:05:13أصول أساسي حسابداريداداشی410

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>