پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مهدی بصیری
مهدی بصیری
3082
-
-
-
0
9 سال قبل
9 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مهدی بصیری
مهدی
بصیری
مدیریت فناوری اطلاعات
بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریتی ارتباط با مشتریان در شرکت پارسیان
کارگاه کامپیوتر 1
کارگاه کامپیوتر 2
کارشناس و مشاور ارشد فناوری اطلاعات(شرکت گاهان)
مربی بین المللی مروج بهره وری از انجمن بهره وری آسیایی
مشاور مدیریت دانش
مدیر اجرایی فصلنامه اندیشه های راهبردی
تدریس درس سیستم های اطلاعاتی پیشرفته (جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف)
تدریس درس تئوری های مدیریت ( دانشگاه آزاد واحد سما)
تدریس دروس تخصصی رشته مهنسی فناوری اطلاعات( و کامپیوتر دانشگاه پیام نور تهران مرکز و پیام نور شهرری)
تدریس دروس کامپیوتر( دانشگاه جامع علمی کاربردی)
مدیر گروه رشته کامپیوتر

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>