پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مریم اخوان زاده
مریم اخوان زاده
2180
-
-
-
0
8 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مریم اخوان زاده
مریم
اخوان زاده
زبانشناسی
Teaching Polysemous words in Persian
زبان عمومی
3 سال مترجم مدیر عامل شرکت مس سرچشمه
5 سال مترجم در شرکتهای بازرگانی دیگر
3 سال پژوهش در پروژه تدوین فرهنگ زبان فارسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تآلیف دو کتاب مورد تدریس در رشته زبان انگلیسی
1.ترجمه شفاهی آثار دیداری و شنیداری
2. ترجمه آثار مکتوب و متون رسمی
ترجمه چند مقاله در مجلات معتبر
12 سال تدریس در دانشگاه آزاد و علمی کاربردی
تدریس زبان فارسی به سفرا و کارداران کشورهای دیگر در وزارت امور خارجه
تدریس زبان فارسی به دانش آموزان در کشور کانادا در مدت اقامت در کشور کانادا
تدریس زبان انگلیسی در وزارت جهاد کشاورزی و صنایع در دوره های ضمن خدمت کارمندان
تدریس در موسسات زبان
تسلط به زبان فرانسه

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>