پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری مهری آقاشاهی
مهری آقاشاهی
4199
14
-
ناظم
ناظم
0
7 سال قبل
7 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

مهری آقاشاهی
مهری
آقاشاهی
تدریس
پژوهش
ورزش-کوهنوردی
قرآن
موسیقی
زبان انگلیسی وفرانسه
کارشناسی ارشد علوم تربیتی-برنامه ریزی
تفاوت جنسیت و یادگیری
کارآفرینی
جامعه شناسی عمومی
مخاطب شناسی
مدیریت مراکز تربیت معلم
مدیریت و معاونت دبیرستان های شهر تهران
داوری جشنواره های علمی و پژوهشی کشوری و استانی
کسب رتبه های برتر علمی وپژوهشی کشوری
رتبه اول دوره کارشناسی
رتبه ممتاز دوره کارشناسی ارشد
رتبه عالی آموزشی
تدریس در مراکز تربیت معلم استان تهران
تدریس در مراکز ضمن خدمت فرهنگیان استان تهران
تدریس در طرح مهارت های زندگی اجرایی یونسکو در ایران
مدرس آموزش خانواده (استان تهران)
مدرس دروس مدیریت، برنامه ریزی،روش تحقیق و پژوهش نوین
مدرس کارآفرینی ،جامعه شناسی ،مخاطب شناسی...

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>