پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری خدیجه ططری
خدیجه ططری
2114
-
-
-
0
8 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

خدیجه ططری
خدیجه
ططری
علوم ارتباطات
افکار عمومی - اصول روابط عمومی - ارتباطات انسانی-اصول و فنون مذاکره- کاربرد فناوری های اطلاعات و ارتباطات-برنامه ریزی و بودجه بندی در روابط عمومی- خبرنویسی
مقالات علمی:
1 بررسی ارتباطات حکمرانان در دو دوره اسطوره ای و پهلوانی شاهنامه فردوسی در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه مطالعات علوم اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
2 نقش رسانه ها در تبیین هویت ایرانی در فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات رسانه ای دانشگاه آزاد اسلامی
3 بررسی و تبیین تاریخی هویت انسانی براساس الگوهای ایرانشهری در شاهنامه فردوسی در فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه زبان و ادب فارسی(گوهرگویا)
4 تبیین تاثیرتکنولوژی های ارتباطی بر روندهای سیاسی و اقتصادی در فصلنامه علمی پژوهشی نامه پژوهش فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات
5 بررسی ارتباطات انسانی در شاهنامه فردوسی در پنجمین همایش ملي پژوهش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سبزوار
6 تاثیر ارتباطات انسانی در وسایل ارتباط جمعی در ماهنامه انجمن روابط عمومی
7 تبیین نقش هویت ملی در توسعۀ ارتباطات در فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی
8 بررسی نقش رسانه های اجتماعی در هویت ایرانی - اسلامی - همایش روز رسانه های اجتماعی

٩ تحليل محتواي مقالات پنجمين همايش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سبزوار كه در ششمين همايش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي
پژوهش های علمی:
١ مولف کتاب مبانی ارتباطات جمعی برای دوره کارشناسی ارشد و همچنین ویراستار علمی کتاب آموزشی اصول روزنامه نگاری برای دانشجویان کارشناسی ارشد
٢ بررسی تحلیل محتوا اخبار سحرگاهی رادیو پیام تابستان 1386
٣ بررسی تحلیل محتوا اخبار بامدادی رادیو پیام تابستان 1386
٤ بررسی تحلیل محتوا اخبار نیمروزی رادیو پیام تابستان 1386
٥ بررسی تحلیل محتوا اخبارانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شبکه های خبرسیما و شبکه های جام جم یک ، دو و سه در بهار 1388
٦ بررسی تحلیل محتوا پوشش خبری امنیت اجتماعی در اخبار سیما در اردیبهشت ماه 1386
٧ کارشناس رسانه در نامه تشکل ها اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران
8 ارائه مفاله در همایش بزرگداشت رستم دستان با عنوان "بررسی ارتباطات رستم دستان در شاهنامه فردوسی " که با همکاری بنیاد جمشید و انجمن زرتشتیان ایران

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>