پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری جهانبخش صیدی
جهانبخش صیدی
1351
-
-
-
0
9 سال قبل
7 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

جهانبخش صیدی
جهانبخش
صیدی
تحقیق و تدبر در ادبیات و آموزش زبان فارسی و نگارش و تاریخ ادبیات
زبان و ادبیات فارسی
فرهنگ تشبیه در دیوان پژمان بختیاری
زبان فارسی
قریب به 1000 ساعت گواهی کارآموزی.
شرکت در اولین مجمع آموزش زبان و ادب فارسی در شیراز.
شرکت در سمینار پژوشگاه علوم انسانی
بیش از سی سال سابقه ی تدریس در آموزش و پرورش

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>