پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری حسين روحي
حسين روحي
5978
4
-
ناظم
ناظم
0
9 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

حسين روحي
حسين
روحي
مديريت بازرگاني
كارشناسي ارشد
بررسی رابطه بين مدل تعالی سازمانی و رضایت مشتریان شرکت بیمه ایران
مديريت كسب وكار و بهره وري
ترجمه مقاله سیستم جدید پرداخت دیون در شرکتهای بیمه (ماهنامه تازه های جهان بیمه – بیمه مرکزی ایران) ماهنامه تازه های جهان بیمه – بیمه مرکزی ایران
نگارش مقاله با عنوان برنامه ریزی بیمه و تجارت الکترونیک
(فصلنامه تخصصی پیام بیمه – بیمه ایران)
نگارش مقاله با عنوان " آزادسازی صنعت بیمه و نقش بیمه مرکزی در مقابل چالشهای جدید رقابتی" فصلنامه تخصصي پيام بيمه- بيمه ايران
نگارش مقاله با عنوان "برنامه ریزی فناوری اطلاعات در شرکتهای بیمه"
فصلنامه تخصصی پیام بیمه – بیمه ایران

نگارش جزوه آموزشي براي شبكه نمايندگي بيمه ايران تحت عنوان " كلياتي در زمينه نحوه همكاري امور شعب و نمايندگيها " مركزآموزش بيمه ايران
نگارش مقاله با عنوان " اجرای اصل44 قانون اساسی و نقش فناوری اطلاعات در خصوصی سازی صنعت بیمه" فصلنامه تخصصی پیام بیمه – بیمه ایران
نگارش مقاله با عنوان "ضرورت بکارگیری علمی و تحلیلی در تعدیل نرخ دیات توسط قوه قضائیه" روزنامه حیات اقتصادی
نگارش مقاله با عنوان " مشكلات ناشي از عدم رعايت اصول بهره وري در شركتها " همايش بهره وري و مديريت كيفيت در بيمه ايران
نگارش پايان نامه با عنوان " شناسايي موانع عمده بهره برداري فن آوري اطلاعات در شركت بيمه ايران فصلنامه تخصصی بيمه مركزي
نگارش پايان نامه با عنوان " بررسي رابطه بين مدل تعالي سازماني و رضايت مشتريان شركت بيمه ايران فصلنامه تخصصی بيمه مركزي
نگارش مقاله با عنوان "جلب رضایت بیمه گذاران زیاندیده بیمه شخص ثالث" فصلنامه تخصصی پیام بیمه – بیمه ایران
بیمه های اموال 1 دانشگاه علمي و كاربردي مركز بازرگاني
بيمه هاي اشخاص 1 و2 دانشگاه علوم اقتصادی/ دانشگاه علمي و كاربردي مركز بازرگاني
مدیریت ریسک دانشگاه جامع علمي و كاربردي مركز بيمه ايران
اصول و کلیات بیمه دانشگاه علمي و كاربردي مركز بازرگاني/ آموزش متقاضيان نمايندگي بيمه ايران
حقوق بیمه دانشگاه علمي و كاربردي مركز بازرگاني
بازاريابي و مديريت بازار دانشگاه علمي و كاربردي مركز بازرگاني
بازاريابي بيمه هاي عمر دانشگاه علمي و كاربردي مركز بازرگاني
تكنيك هاي بیمه هاي گروهي دانشگاه علمي و كاربردي مركز بازرگاني
معاون مدير امو رشعب
هماهنگي و انجام امورشعب

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2013/09/12 18:47:34customerروحی544
2013/08/18 07:32:20k&kمدیریت کسب و کار و بهره وری600
2013/07/29 07:58:27فرم هاي طرح توجيهيپايان نامه ها462
2013/07/27 11:56:12فرم طرح كسب و كارروحی390

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>