پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری نرگس بهتویی
نرگس بهتویی
7040
28
-
ناظم
ناظم
0
8 سال قبل
7 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

نرگس بهتویی
نرگس
بهتویی
مطالعه و تدریس کتب حقوقی- مطالعه زبان انکلیسی
حقوق جزا و جرم شناسی
بررسی روان شناسی جنایی شخصیت علمی قاتلین به عادت
اصول فقه- مبانی حقوقی قراردادهای بازرگانی- قوانین و مقررات در روابط عمومی- قوانین و مقررات در حوزه فرهنگ- حقوق و قوانین بازاریابی
نگارش دو مقاله حقوقی ( بررسی روان شناسی جنایی قاتلین سریالی- نگاهی نو در بحث بزهکاری به عادت)
تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاههای آزاد و خصوصی- مشاوره حقوقی کانون بازنشستگی کشوری( مسکن مهر )

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>