چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری الهام حیرت سجادی
الهام حیرت سجادی
8575
28
-
ناظم
ناظم
0
9 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

الهام حیرت سجادی
الهام
حیرت سجادی
خواندن آثارادبی ونقد آنها-
زبان وادبیات انگلیسی
بررسی رمان بازار مکاره از دیدگاه جامعه شناسی
زبان پیش-زبان عمومی-کارورزی-مکالمه ی مقدماتی
تِألیف کتاب زبان عمومی توسط انتشارات فارسیران علمی کاربردی واحد11 با عنوان:
Reading English through Reading
تدریس زبان کنکورو مکالمه در آموزشگاه ها از1376
تدریس دروس زبان دانشگاهی در دانشگاه های پیام نور -آزاداسلامی و علمی کاربردی واحدهای مختلف بیش از 5 سال

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>