پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری افسانه سادات هاشمی
افسانه سادات هاشمی
2450
-
-
-
0
9 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

افسانه سادات هاشمی
افسانه
سادات هاشمی
تربیت بدنی
بررسی انگیزه های افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی
تربیت بدنی
همکار پژوهشی طرحهای تحقیقاتی 5 سال
10 سال تدریس

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>