پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری علی ابراهیمی
علی ابراهیمی
4358
6
-
ناظم
ناظم
0
8 سال قبل
7 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

علی ابراهیمی
علی
ابراهیمی
ورزش
سیاست- فلسفه- فوتبال-طب سنتی طبیعت- موسقی سنتی
علوم سیاسی
اصلاحات اقتصادی - اجتماعی محمدرضاشاه و پیدایی انقلاب اسلامی ایران
واحد 13 شیوه های اقناع
-مسول پیگیری مصوبا شورای معاونین حوزه ریاست و روابط عمومی
- کارشناس هماهنگی امور استان ها
کارشناس دفتر نظارت های مردمی
کارشناس اداره تشکیلات و بهبود روش ها
رییس اداره آموزش سازمان حمایت از سال 90 -92 و دبیر کمیته آموزش
کارشناس دفتر برنامه ریزی
- گذراندن دوره های مهارت عمومی روش تحقیق و روش تدریس
-عضو کارگروه کمیته پژوهشی سازمان حمایت
- مربی سیاسی بسیج
-رییس هیات امنای دبستان عذرا
- تدوین 8 مقاله و چاپ آن در نشریان . تدوین -بیش از 20 جزوه درسی
-تدو.ین کتاب کمک درسی
- تدوین بیش از 15 مورد گزارش و تحقیق اداری
- گذراندن بیش از 800 دوره ضمن خدمت کارکنان دولت
چاپ مطلبی دز روزنامه ایران با عنوان سازمان های مردم نهاد مشارکت مردمی و حقوق مصرف کنندگان
واحد 12 جامعه شناسی فرهنگی - روانشناسی اجتماعی
تدریس دوره های فراگیر پیام نور
واحد 23- اصول خبر نویسی - تحلیل محتوای پیام
جامعه شناسی تبلیغات- ارتباط با رسانه - مبانی روابط عمومی - اصول سر پرستی
واحد 15- نظریه های ارتباطجمعی - جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی افکارعمومی - ارتباطات سیاسی - اصول و فنون تبلغ- کارورزیو....
موسسه نوآوران - کاربینی
- مطهری - ارتباطا بین الملل - اندیشه های سیاسی در غرب و اسلام-اصول علم سیاست
واحد سازمان زندان ها - اصول علم سیاست - انقلاب اسلامی
واحد 7 - کلیه دروس روابط عمومی و امور فرهنگی
واحد 18 -واحد 43 و واحد 33 و....
کارشناس گروه بپژوهش های حقوق مصرف کنندگان
- مطالعه روش های حمایت از حقوق مصرف کنندگان
تدوین گزارش از انجمن های فعال در زمینه حقوق مصرف کنندگان
- تدوین محور های پژوهشی سازمان
- برگزاری جلسات کمیته پژوهشی سازمان و.....
شرکت در جشونواره های پژوهشی در حوزه صنعت معدن و تجارت

مطالب ارسالی انجمن

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>