پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری احمدرضا ترجمان
احمدرضا ترجمان
3232
1
-
ناظم
ناظم
0
9 سال قبل
8 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

احمدرضا ترجمان
احمدرضا
ترجمان
بعد میگم
پژوهش هنر
جامعه شناسی هنر
هندسه نقوش سواد هنری
قیلا عضوهیت علمی دانشگاه زاهدان بودم
مدرس در دانشگاههای پیام نور ولی عصر هنر آزاد

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/02/17 07:14:49نمونه کارترجمان551

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>