چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری امیر سروش
امیر سروش
13145
33
-
مدرس
مدرس
0
9 سال قبل
5 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

امیر سروش
امیر
سروش
تاریخ حسابداری و حساب سیاق
استانداردهای حسابداری
حسابداری بهای تمام شده
حسابداری
سیاق دروازه حسابداری نوین
حسابداری مالیاتی
مقالات:
• سیاق در دوره اسلامی، دروازه ی حسابداری نوین، اولین همایش حسابداری ارزشی، دانشگاه علوم اقتصادی، 1391
• سیاق، دروازه حسابداری نوین، فصلنامه علمی و پژوهشی گنجینه اسناد، زمستان 1390
• نقش فرهنگ در توسعه ی حسابداری ایران، ارائه شده به صورت پوستر در همایش سراسری دانشجویان حسابداری ایران، دانشگاه الزهرا، 1386
• هرمزان شیوه های مالیاتی را به عمر آموخت، هفته نامه امرداد، شماره 228، 1389
• PERT فازی در کنترل پروژه : نمونه ای از کاربرد منطق فازی در حسابداری مدیریت، ارائه شده به همایش سراسری دانشجویان حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، 1387

پژوهش ها و پروژه ها:
• سیاق، دروازه حسابداری نوین (پایان نامه کارشناسی ارشد)، 1389
• بررسی و امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر اساس مدل 7s مکینزی در سازمان اتکا (در حال مطالعه اولیه)، 1390
• تاثیر ارزش غیرپولی منابع انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح (در دست اجرا)، 1390
• امکان سنجی ابعاد سازمانی و فنی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح در بکارگیری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (در حال مطالعه اولیه)، 1390
• مطالعه فرصت های استفاده از کارت ارزیابی متوازن در سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح، 1390

سوابق اجرایی :
• فعالیت در شرکت مرهم دارو (سهامی خاص) به عنوان حسابدار
• فعالیت در شرکت مرهم رازی (سهامی خاص) به عنوان حسابدار
• فعالیت در شرکت سامانه آوای پایتخت (سهامی خاص) به عنوان حسابدار ارشد
• همکار طرح تشکیل رشته حسابداری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران
• بانک سامان
دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران 3 از سال 88 تا کنون
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 35 از سال 1391 تا کنون
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 7 سال 1391
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد ساختمان و شهرسازی سال 1391
دانشگاه جامع علمی کابردی واحد 13 از سال 1392
دانشگاه پیام نور واحد پردیس از سال 1390 تا کنون
دانشگاه پیام نور واحد ورامین از سال 1391 تا کنون
دانشگاه پیام نور واحد کهریزک سال 1390
دانشگاه پیام نور واحد شهریار از سال 1390 تا کنون

مطالب ارسالی انجمن

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
<< شروع < قبلی 1 بعدی > انتها >>