چهارشنبه, 08 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری عباس صیادی نژاد
عباس صیادی نژاد
1332
-
-
-
0
9 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

عباس صیادی نژاد
عباس
صیادی نژاد
آمار
کاربرد داده کاوی در مهندسی
تفسیر آماری-آمار در بازار یابی

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>