پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری سعید سقازاده
سعید سقازاده
2786
1
-
ناظم
ناظم
0
8 سال قبل
7 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سعید سقازاده
سعید
سقازاده
امورفرهنگی
بررسی موانع فرهنگی و اجتماعی
رسانه شناسی
کارشناس ارشد و رسمی وزارت فرهنگ وارشاداسلامی
تدریس همزمان دروس امور فرهنگی در چند واحد دانشگاهی علمی کاربردی

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2015/01/05 07:11:12چالش های اخلاقی جامعه ایرانی در فضای وبسقازاده568

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>