پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری محمد باقر حاتمی
محمد باقر حاتمی
4079
1
-
مدرس
مدرس
0
6 سال قبل
6 سال قبل
9 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

محمد باقر حاتمی
محمد باقر
حاتمی
آمار
احتمال
ریاضی
فازی
آمار
دانشجوی دکترا آمار
کارشناسی ارشد: ارزشیابی تحصیلی با استفاده از فازی
ریاضی پیش دانشگاهی
تهیه جزوه آمار و احتمال مهندسی
تهیه جزوه روش های انتگرال گیری
تهیه کتاب انواع توابع
تهیه کتاب تعیین دامنه توابع
تهیه جزوه ریاضی پیش دانشگاهی
تالیف کتاب آمار و احتمال ( ویرایش دوم )
تالیف کتاب ریاضی عمومی 1 ( ویرایش دوم )
تهیه DVD تصویری آمار و احتمال مهندسی.

تدریس دروس:
آمار و احتمال 1
آمار و احتمال 2
آمار مهندسی
احتمال و کاربرد آن
روش های آماری
فرایندهای تصادفی 1
سری زمانی 1
ریاضی عمومی 1
ریاضی عمومی 2
ریاضی پایه
ریاضی کاربردی
ریاضی پیش دانشگاهی
روش تحقیق
مبانی اطلاعات و ارتباطات
آموزش نرم افزار آفیس
آموزش نرم افزارهای ریاضی
امور گمرکی، بیمه و واردات و صادرات
تدریس از نیم سال اول 85-1384 در دانشگاه های:
دانشگاه آزاداسلامی واحد دماوند.
آموزشکده فنی سما دماوند.
آموزشکده فنی سما شریعتی تهران.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند.
دانشگاه پیام نور واحدهای تهران، کرج، دماوند، پرند، ورامین، حسن آباد، شهریار.
دانشگاه علمی کاربردی واحد 13، واحد 35 ، واحد استانداری تهران، واحد علامه طبرسی، واحد جهاد دانشگاهی شعبه 3 ، واحد بازرگانی تهران.
دانشگاه امام علی (ع).

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2013/05/19 12:48:16با سلامحاتمی344

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>