پنج شنبه, 09 تیر 1401

 


صفحه مشخصات کاربری فاطمه صفری
فاطمه صفری
1692
-
-
-
0
8 سال قبل
8 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

فاطمه صفری
فاطمه
صفری
مترجمی زبان انگلیسی
تاثیر دانش صریح گرامر زبان انگلیسی بر ترجمه
1.ترجمه همزمان امور صنعتی و پزشکی
2. کارگاه و سمینار پیشرفته
3.ترجمه همزمان امور دینی و ایینی
1.تدریس در دانشگاه علوم پزشکی تهران از 1390 تا کنون
2.تدریس در دانشگاه صنعتی شریف از 1392 تا کنون
3.تدریس در دانشگاه علمی کاربردی واحد 15 از 1392 تاکنون
4. تدریس در علمی کاربردی شهر قدس از 1386 تا کنون
5. تدریس زبان کنکور در قلم چی از 1380 تا کنون

مطالب ارسالی انجمن

این کاربر ارسالی ندارد.

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>