پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


کلیه دانشجویانی که در تابستان انتخاب واحد کرده اند:

1_در صـورتی که دروس اخـذ شـده دانشـجو 2 درس عـمومی و یا مهــارت مشـترک+کارورزی (6 واحد) باشـد مبـلغ شـهریـه طـبق آخـرین بخشـنامه دانشـگاه جامع به صورت کامل محاسـبه می گردد.

2_در صـورتی که دروس اخـذ (انتــخاب) شـده دانشـجو 3 درس عـمومی-مهارت مشترک (6 واحد) باشد مبلغ شهریه ثابـت به صورت نصف محاسبه
می گردد. 


نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت
banner-bt