شنبه, 31 فروردين 1398

 

***یادداشت روز***

جهت پاسخگویی هرچه سریعتر و ارتباط با کادر آموزشی مرکز از سیستم پشتیبانی تیکت استفاده نمائید.برای این منظور می بایست ابتدا در سایت مرکز ثبت نام نمائید.

کلیه دانشجویانی که در تابستان انتخاب واحد کرده اند:

1_در صـورتی که دروس اخـذ شـده دانشـجو 2 درس عـمومی و یا مهــارت مشـترک+کارورزی (6 واحد) باشـد مبـلغ شـهریـه طـبق آخـرین بخشـنامه دانشـگاه جامع به صورت کامل محاسـبه می گردد.

2_در صـورتی که دروس اخـذ (انتــخاب) شـده دانشـجو 3 درس عـمومی-مهارت مشترک (6 واحد) باشد مبلغ شهریه ثابـت به صورت نصف محاسبه
می گردد. 


نويسنده : محمدرضا رستگار

مدیر سایت
banner-bt