پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


اطلاعیه بسیار مهم انتخاب واحد در ترم نیمسال اول 1396 (مهرماه)

دانشجویان گرامی 

با توجه بهتغییرات سامانه دانشجویی سجاددر روزهای آینده ولزوم انتقال دقیق محاسبات مالیو واحدهای اخذ شده دانشجو به آن، برای انتخاب واحد خود همچون گذشتهابتدادر روزهای تعیین شده دراطلاعیه قبلی بهسامانه نمادمراجعه و 85% شهریه محاسبه شده را بر اساس جدول ذیلباضافهبدهی های گذشته خودواریز نمودهو پس از انتخاب واحد، پرینت آن را دریافت نمایید.

سپسبعد از اینکه سامانه جدیدسما (ازسوی دانشگاه مرکزی)راه اندازی شد مجدداً ملزم به ورود به سامانه جدید و انتخاب واحد مجدد از روی انتخاب واحد سامانه نماد می باشید.

نکته مهم:چنانچه در زمان انتخاب واحد در سامانه جدید سما به طور همزمان مبلغ 15% شهریه خود را ظرف 15 دقیقه واریز ننمایید، کلیه انتخاب واحد شما منتفی می گردد.

خواهشمند است ضمن رعایت دقیق این اطلاعیه به سایر دوستان خود اطلاع رسانی نمائید. 


نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt