جمعه, 03 اسفند 1397

 


بسمه تعالی

دانشجویان گرامی
یکی از وظایف شما عزیزان پرداخت به موقع شهریه می باشد ؛ به این صورت که در ابتدای ترم و زمان انتخاب واحد 85% شهریه در سامانه نماد پرداخت می گردد و
15%حق نظارت دانشگاه جامع که بعد از انتخاب واحد در سامانه سجاد پرداخت می شود
کسانیکه تا پایان ترم جهت پرداخت این مهم را انجام نداده اند قطعا خود مسئول عدم امکان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان می باشند.
ضمنا کسانیکه 15% شهریه حق نظارت خود را واریز نموده اند می بایست از طریق ارسال تیکت به امور مالی اطلاع دهند.
موفقیت شما آرزوی ماست

آموزش واحد مالی

نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt