پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


تغییر رشته
دانشجویانی که مایل به تغییر رشته می باشند با توجه به شرایط ذیل که با دقت مطالعه خواهند کرد می توانند درخواست خود را ارسال نمایند.
درخواست دانشجو تا مورخ 13 مردادماه می باشد.
گام اول: درخواست تغییر رشته را در سامانه سجاد تکمیل نمایید.
گام دوم: فرم تغییر رشته را تکمیل نموده و مطابق زمان مشخص شده با امضا تحویل آموزش دهید.
(فرم تغییر رشته را از انتشارات دانشگاه تهیه بفرمایید.)
جهت انجام تغییر رشته به نکات زیر توجه بفرمایید:
1.وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در مرکز
2.امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات مجاز باقی مانده
3.دانشجو فقط یکبار می تواند در مقطع کاردانی ، تغییر رشته یا گرایش و در مقطع کارشناسی تغییر گرایش دهد.
4.تغییر رشته دانشجو در دوره کارشناسی ناپیوسته ممنوع است،اما تغییر گرایش امکان پذیر می باشد.
توجه :
5.لازم به ذکر است خارج از بازده تعیین شده هیچ گونه درخواستی قابل بررسی نمی باشد.
6.دانشجویانی که در حال تحصیل می باشند در صورتیکه می خواهند تغییر رشته بدهند حتما باید هر دو رشته از یک گروه آموزشی باشد.
7.تغییر رشته براساس کف معدل هر دو رشته سنجیده می شود و موافقت آن مشروط به تایید کمیسیون موارد خاص می باشد بنابراین صرف درخواست هیچ تعهدی ایجاد نخواند کرد و ممکن است با درخواست نامبرده مخالفت شود.
8.اگر با تغییر رشته موافقت گردد فقط دروسی از آنها پذیرفته می شود که با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب)داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد.
9.دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است بلافاصله در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و جهت تصمیم گیری در خصوص معادل سازی به شورای آموزشی مرکز ارجاع می شود.
10.در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته ، دانشجو موظف است در زمان تعیین شده از سوی دانشگاه در رشته جدید ثبت نام کند.
11.پس از ثبت نام ، دانشجو حق بازگشت به رشته تحصیلی قبلی را ندارد و تا زمانی که با تغییر رشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلی خود می باشد.
12.اقدام نکردن دانشجو به ثبت نام در رشته تحصیلی جدید در زمان تعیین شده به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می گردد.
13.دانشجویان می بایست دروس ترم تابستان را که در این نیمسال ارائه شده است را در هر شرایطی اخذ نمایند چرا که دروس ارائه شده در نیمسال تابستان در تمامی رشته ها ثابت و مشترک می باشد.

ضمنا قابل ذکر است که بررسی در خواست تغییر رشته برای دانشجویان ورودی تکمیل ظرفیت بهمن ماه سال 95 که از فروردین ماه سال 96 اقدام به ثبت نام نموده اند،امکان پذیر نمی باشد.
نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt