پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی:

دانشجویانی که در مقطع کاردانی درس دانش خانواده و جمعیت و یا تنظیم خانواده را گذرانده اند در مقطع کارشناسی نمی توانند به عنوان دروس عمومی این درس را اخذ نمایند

لکن دانشجویانی که در ترم تابستان این درس را اخذ نموده اند تا مورخ1396/04/27 حضورا 
دانشگاه مراجعه نموده و آن درس را حذف کرده و درس دیگری را جایگزین نمایند.
نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt