پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند از آنجایی که می بایست در تاریخ مقرر شهریه خود را در ترم تابستان پرداخت می کردند؛لذا سامانه سجاد آن دسته از دانشجویانی که بدهی داشتند تا پرداخت شهریه در سامانه نماد بسته است. 
دانشجویان می توانند زین پس، پس از پرداخت بدهی خود، رمز سامانه سجاد خود را از سایت نماد دریافت نمایند.
جهت پرداخت بدهی خود ابتدا در سایت نماد قسمت پرداخت اینترنتی بدهی خود را پرداخت کرده و سپس در قسمت اتوماسیون اداری،قسمت حسابداری آموزشی را کلیک نمایید دریافت رمز عبور سجاد را انتخاب کرده و رمز خود را از سامانه نماد درافت نمایید.
نويسنده : نرگس مقدم

مدیر سایت
banner-bt