شنبه, 31 فروردين 1398

 

***یادداشت روز***

جهت پاسخگویی هرچه سریعتر و ارتباط با کادر آموزشی مرکز از سیستم پشتیبانی تیکت استفاده نمائید.برای این منظور می بایست ابتدا در سایت مرکز ثبت نام نمائید.


از کلیه دانشجویان گرامی درخواست می گردد، به سامانه سجاد برای کنترل انتخاب واحد نیم سال دوم95-96 خود مراجعه و در صورت عدم وجود برنامه هفتگی حداکثر تا ساعت14:00 روز جمعه  مورخ 95/12/06 برای انتخاب واحد به دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران در ساختمان زرتشت بخش انتشارات مراجعه نمایند.
نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt