پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***دانشجویان عزیزی که تاکنون در سامانه سجاد انتخاب واحد خود را انجام نداده اند،آخرین فرصت برای انتخاب واحد و حذف و اضافه روز شنبه 95/11/30 می باشد.
قابل ذکر است تمامی دانشجویان می بایست در تاریخ معین شده اقدام به مشخص نمودن وضعیت تحصیلی خود و یا حذف و اضافه دروس نمایند. و همچنین عزیزانی که 15درصد حق نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی را پرداخت نکرده اند؛در این روز با مراجعه به سامانه سجاد، مبلغ مشخص شده را واریز نمایند تا انتخاب واحد آنان ثبت نهایی گردد.
نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt