شنبه, 31 فروردين 1398

 

***یادداشت روز***

جهت پاسخگویی هرچه سریعتر و ارتباط با کادر آموزشی مرکز از سیستم پشتیبانی تیکت استفاده نمائید.برای این منظور می بایست ابتدا در سایت مرکز ثبت نام نمائید.


قابل توجه آن دسته از دانشجویان که درخواست تحویل کارت دانشجویی دارند:
 بعد از وصول اطمینان از بارگذاری عکس در سامانه سجاد و رفع نواقص پرونده و تعیین تکلیف مالی از تاریخ 95/12/1 به مدت دو هفته جهت دریافت کارت دانشجویی به حوزه ریاست مراجعه نمایید.
چنانچه دانشجویان عزیز در زمان تعیین شده مراجعه ننمایند؛تحویل کارت دانشجویی آنان مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.
نويسنده : معصومه نجفی فرد

کارشناس مسئول آموزش
banner-bt