پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


واحد 13دانشجویانی که قصد حذف اضطراری دروس انتخابی خود را دارند تا تاریخ هشتم شهریور ماه   قبل از شروع امتحانات فرم شورای آموزشی را تکمیل نمایند .
در غیر اینصورت بعد از زمان مذکور نمی توانید اقدام نمائید .


توجه هزینه دروسی که حذف  می شود  عودت داده نمی شود .
نويسنده : سمانه طاحونه

این کاربر 100 مطلب منتشر شده دارد.
banner-bt