یکشنبه, 28 بهمن 1397

 


اربعینگزارش تصویری از ورکشاپ طراحی پوستر با محوریت اربعین
زمان:یکشنبه 29مهرماه 97
ساعت:11الی15
محل برگزاری :سالن ورودی و کتابخانه مرکز 13تهران


ورکشاپ طراحی پوستر (اربعین)
 
اربعین

 
 
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت
banner-bt