سه شنبه, 27 آذر 1397

 

یادداشت روز


ورکشاپ طراحی پوستر با موضوع اربعینورکشاپ طراحی پوستر (تکنیک آزاد) با موضوع اربعین توسط انجمن علمی - دانشجویی گرافیک در روز یکشنبه 97/07/29 از ساعت 11الی 15 برگزار می گردد.
لازم به ذکر است مدرس این ورکشاپ استاد گرانقدر گروه گرافیک سرکار خانم گل نراقی می باشند.
محل برگزاری ورکشاپ و نمایش آثار: کتابخانه مرکز
علاقه مندان می توانند در ساعات پایانی از آثار دانشجویان دیدن نمایند.

ورکشاپ طراحی پوستر
نويسنده : sima solhmirzayi

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت