پنج شنبه, 02 اسفند 1397

 


کارگاه تخصصی پیشگیری از مصرف موادکارگاه تخصصی پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر در جوانان توسط کانون مشاوره مرکز 13 تهران و با همکاری دایره مبارزه با مواد مخدر کلانتری 105 سنایی در مورخ چهارشنبه 25 مهرماه از ساعت 12 الی 14 در سالن همایش های ساختمان زرتشت برگزار می گردد.
در این کارگاه سعی شده است ابتدا مواد مخدری که متاسفانه در جامعه در دسترس جوانان قرار گرفته است معرفی شده و از نزدیک با ظاهر و شکل اصلی این مواد آشنا شده و در ادامه مخاطرات و آسیب های هریک از آنها به جسم و روح جوانان را بیان نمایند.
 
پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
نويسنده : سیما صلح میرزایی

مدیریت امور فرهنگی و پژوهشی - مدیر سایت
banner-bt