چهارشنبه, 21 آذر 1397

 


uast13.irفراخوان افتتاح مجله بین المللی وب پژوهی 


ویژه اساتید و دانشجویان 

به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند جهت استفاده از مطالب مجله وب پژوهی می توانند به نشانی http://ijwr.usc.ac.ir مراجعه نمایند.


نويسنده : طیبه قیاسوند

مسئول بایگانی