سه شنبه, 27 آذر 1397

 

یادداشت روز


uast13.ir


نشست علمی با دانشجو


«عاشورا و یاران معروف»

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر13 تهران؛ نشست علمی با دانشجو به همت معاونت فرهنگی و پژوهشی با حضور دانشجویان واحد13 تهران برگزار می گردد.


زمان: مورخ 96/7/11 رأس ساعت 16:30

مکان: سالن همایش


نويسنده : طیبه قیاسوند

مسئول بایگانی