دوشنبه, 29 بهمن 1397

 


uast13.ir


به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران
، تغییر سامانه سجاد در سیستم آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت سراسری در کلیه مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشور به سامانه سما.

این سامانه جدید به نام سما در روز چهار شنبه 8 شهریور ماه در ساعت 13:30 الی 15:30 به صورت آنلاین از ستاد مرکزی دانشگاه علمی کاربردی به مدیران و پرسنل مراکز علمی کاربردی در سراسر کشور آموزش داده شد.

همکاران بخش های آموزش و مدرسان مرکز فرهنگ و هنر 13 تهران در محل مرکز، در این آموزش شرکت نمودند و پس از آن به بحث و ارائه پیشنهادهایی در این باره پرداختند.


uast13.ir
uast13.ir
uast13.ir
uast13.ir
uast13.ir
نويسنده : طیبه قیاسوند

کارشناس فارغ التحصیلان و بایگانی
banner-bt