سه شنبه, 27 آذر 1397

 

یادداشت روز


uast13.ir

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر13 تهران؛ به مناسبت هفته حجاب و عفاف نشستی در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر13 تهران برگزار گردید.
این نشست با حضور معاون فرهنگی و پژوهشی، مدیر روابط عمومی و کارشناسان امور فرهنگی و پژوهشی، چند تن از اساتید و دانشجویان مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر13 تهران در روز سه شنبه 20 تیرماه 1396 برگزار شد، در این برنامه که به همت دانشجویان فعال در انجمن های علمی دانشجویی مرکز تدارک دیده شده بود به اکران مستندی در خصوص حجاب و عفاف که توسط آقای امیر توفیقی دانشجوی رشته امور فرهنگی و دبیر انجمن رسانه مرکز تدوین گردیده بود، پرداختند.

uast13.ir
uast13.ir
uast13.ir
uast13.ir
نويسنده : طیبه قیاسوند

مسئول بایگانی