چهارشنبه, 21 آذر 1397

 


uast13.ir

به گزارش گروه روابط عمومی - امور فرهنگی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران؛
سمینار کارآفرینی اشتغال زایی به وقت قرن 21 (سمینار شرکت آینوتی inoti) در سالن همایش مرکز علمی کاربردی واحد13 ساختمان زرتشت در روز سه شنبه 96/2/26 ساعت 17 یرگزار گردید.

این سمینار با حضور رییس محترم دانشگاه سرکار خانم صفاپو و جناب آقای محمد بیت اللهی مدرس درس کارآفرینی و با سخنرانی جناب آقای مرتضی کریمی مدیر فروش ارشد شرکت آینوتی و سرکار خانم مونا رجایی دانشجوی کارآفرین برگزار شد.

در این سمینار به معرفی شرکت آینوتی و ایجاد فضای مناسب جهت درآمدزایی دانشجویان از طریق کارآفرینی پرداخته شد که مورد استقبال دانشجویان واحد 13 قرار گرفت.

uast13.ir
uast13.ir
نويسنده : طیبه قیاسوند

مسئول بایگانی