چهارشنبه, 21 آذر 1397

 


uast13.ir


به گزارش گروه روابط عمومی و امور فرهنگی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران؛
جشن مهروانی در حمایت از بیماران اعصاب و روان با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر 13 تهران برگزار گردید.
این جشن در روز پنج شنبه مورخ 96/2/14 ساعت 15 الی 17 در مکان سالن همایش مرکز علمی کاربردی واحد13 ساختمان زرتشت با حضور رئیس مرکز سرکار خانم صفاپو و جمعی از پرسنل و دانشجویان این مرکز و هم چنین عوامل محترم سرای احسان برگزار شد.
خاطرنشان می شود این مراسم در حمایت از بیماران اعصاب و روان پیرو شعار امسال سازمان جهانی سلامت "بیایید در مورد افسردگی حرف بزنیم" توسط کانون مهر و دوستی دانشگاه علمی کاربردی واحد 13 با همکاری سرای احسان برگزار گردید.
در این جشن که با محوریت افسردگی برپا شد ریاست مرکز سرکار خانم صفاپو در رابطه با موضوع افسردگی و نقش آن در جامعه کنونی سخنرانی نموده و همچنین مباحثی در رابطه با افسردگی و شناخت و درمان آن و طرز چگونه برخورد نمودن با افراد افسرده در جامعه توسط روانشناس در برنامه ارائه شد. ضمناً با توجه به اهمیت موضوع سمینار، رئیس مرکز سرکار خانم صفاپو با برگزاری چند سمینار با محوریت افسردگی موافقت نمودند.

uast13.ir

uast13.ir
 
uast13.ir
uast13.ir

uast13.ir


نويسنده : طیبه قیاسوند

مسئول بایگانی