دوشنبه, 02 ارديبهشت 1398

 

***یادداشت روز***

جهت پاسخگویی هرچه سریعتر و ارتباط با کادر آموزشی مرکز از سیستم پشتیبانی تیکت استفاده نمائید.برای این منظور می بایست ابتدا در سایت مرکز ثبت نام نمائید.

حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 329 هجری در ایران طبران طوس به دنیا آمد پدرش از دهقانان طوس بود که ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت.فردوسی در جوانی با درامدی که از ملک پدرش به دست
میاورد به کسی محتاج نبود.اما به تدریج آن اموال را از دست داد و به تهیدستی گرفتار شد.
وی از همان زمان که به کسب علم و دانش میپرداخت به خواندن داستان هم علاقه مند شد و به تاریخ و اطلاعات مربوط به گذشته ایران عشق میورزید..همین علاقه به داستانهای کهن بود که اورا به فکر انداخت تا شاهنامه را به نظم دراورد.
چنان که از گفته خود او برمیاید مدتها در جستجوی این کتاب بوده و پس از یافتن نسخه اصلی داستانهای شاهنامه نزدیک به سی سال از بهترین ایام عمر زندگی خودرا وقف این کار کرده است.او در این باره میگوید:
بسی رنج بردم بدین سی سال عجم زنده کردم بدین پارسی پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند بناهای آباد گردد خراب زباران و از تابش آفتاب
نويسنده :

مدیر امور اداری
banner-bt