دوشنبه, 31 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 زمان درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته از تاریخ 98/04/29 تا 98/05/11 برای دانشجویان در سامانه هم آوا امکان پذیر می باشد.

99دانشجویانی که در ترم آخر هستند و تنها با اخذ 8واحد فارغ التحصیل می شودمی توانند برای اخذ واحد های درسی به
واحد آموزش مراجعه نمایند و یا فرم مربوطه را پر نمایند..


حکیم ابوالقاسم فردوسی در سال 329 هجری در ایران طبران طوس به دنیا آمد پدرش از دهقانان طوس بود که ثروت و موقعیت قابل توجهی داشت.فردوسی در جوانی با درامدی که از ملک پدرش به دست
میاورد به کسی محتاج نبود.اما به تدریج آن اموال را از دست داد و به تهیدستی گرفتار شد.
وی از همان زمان که به کسب علم و دانش میپرداخت به خواندن داستان هم علاقه مند شد و به تاریخ و اطلاعات مربوط به گذشته ایران عشق میورزید..همین علاقه به داستانهای کهن بود که اورا به فکر انداخت تا شاهنامه را به نظم دراورد.
چنان که از گفته خود او برمیاید مدتها در جستجوی این کتاب بوده و پس از یافتن نسخه اصلی داستانهای شاهنامه نزدیک به سی سال از بهترین ایام عمر زندگی خودرا وقف این کار کرده است.او در این باره میگوید:
بسی رنج بردم بدین سی سال عجم زنده کردم بدین پارسی پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند بناهای آباد گردد خراب زباران و از تابش آفتاب
نويسنده :

مدیر امور اداری
ezgif-3-4b64936bda3a