چهارشنبه, 05 تیر 1398

 


صفحه مشخصات کاربری حجت مداحی شاهخالی
حجت مداحی شاهخالی
18234
606
-
ناظم
ناظم
0
5 سال قبل
3 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

حجت مداحی شاهخالی
حجت
مداحی شاهخالی
پژوهش اجتماعی
نقش دانشگاه در توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگ
1.مدیریت منابع انسانی
2.روانشناسی کار
3.هنر و رسانه
4.شبکه های اجتماعی
5.روابط فرهنگی بین الملل
6.ارتباط با رسانه
7.سازمانهای مردم نهاد
-تالیف کتاب مبانی کارآفرینی
-بیش از 5 مقاله علمی پژوهشی
-بیش از 4 مقاله علمی ترویجی
-دبیر علمی و اجرایی 5 همایش منطقه ایی
-مدیر کانون بسیج اساتید
-معاون فرهنگی دانشگاه
-عضو اساتید جنگ نرم کشور
-10سال تدریس در دانشگاه آزاد و مراکز دولتی
-مبانی جامعه شناسی
-روش تحقیق (نظری و عملی)
-جامعه شناسی کار و مشاغل
-جامعه شناسی صنعتی
-روانشناسی اجتماعی
-روانشناسی کار
-مدیریت منابع انسانی
-هنر و رسانه
-نظریه های جامعه شناسی
-جامعه شناسی شهری
-جامعه شناسی سازمان ها
-کارآفرینی
-مدیریت منابع انسانی
-روانشناسی کار
-هنر و رسانه
-شبکه های اجتماعی
-روابط فرهنگی بین الملل
-ارتباط با رسانه
-سازمانهای مردم نهاد
مدرس

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2015/05/13 14:22:53یکی دیگر از نماد باربی ومدمداحی265
2014/05/06 14:33:02یونیسف و یونسکومداحی119
2014/05/06 14:34:19یونیسف و یونسکومداحی110
2014/06/01 08:42:34یونیسف و یونسکومداحی233
2014/05/31 08:48:02گوگلمداحی478
2014/05/28 09:41:14گوگلمداحی457
2015/05/19 11:45:51گلستان سعدیمداحی430
2014/06/07 08:04:04گذری اجمالی بر فیس بوکمداحی368
2014/04/13 15:10:19گذری اجمالی بر فیس بوکمداحی278
2014/08/30 08:24:24کننفرانس کلاسی سازمان میراث فرهنگیمداحی149

<< شروع < قبلی [1] 2 3 4 5 6 ... 61 بعدی > انتها >>

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
<< شروع < قبلی 1 بعدی > انتها >>