چهارشنبه, 30 بهمن 1398

 


صفحه مشخصات کاربری حجت مداحی شاهخالی
حجت مداحی شاهخالی
19478
606
-
ناظم
ناظم
0
6 سال قبل
4 سال قبل
7 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

حجت مداحی شاهخالی
حجت
مداحی شاهخالی
پژوهش اجتماعی
نقش دانشگاه در توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگ
1.مدیریت منابع انسانی
2.روانشناسی کار
3.هنر و رسانه
4.شبکه های اجتماعی
5.روابط فرهنگی بین الملل
6.ارتباط با رسانه
7.سازمانهای مردم نهاد
-تالیف کتاب مبانی کارآفرینی
-بیش از 5 مقاله علمی پژوهشی
-بیش از 4 مقاله علمی ترویجی
-دبیر علمی و اجرایی 5 همایش منطقه ایی
-مدیر کانون بسیج اساتید
-معاون فرهنگی دانشگاه
-عضو اساتید جنگ نرم کشور
-10سال تدریس در دانشگاه آزاد و مراکز دولتی
-مبانی جامعه شناسی
-روش تحقیق (نظری و عملی)
-جامعه شناسی کار و مشاغل
-جامعه شناسی صنعتی
-روانشناسی اجتماعی
-روانشناسی کار
-مدیریت منابع انسانی
-هنر و رسانه
-نظریه های جامعه شناسی
-جامعه شناسی شهری
-جامعه شناسی سازمان ها
-کارآفرینی
-مدیریت منابع انسانی
-روانشناسی کار
-هنر و رسانه
-شبکه های اجتماعی
-روابط فرهنگی بین الملل
-ارتباط با رسانه
-سازمانهای مردم نهاد
مدرس

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2015/05/13 10:52:53یکی دیگر از نماد باربی ومدمداحی284
2014/05/06 11:03:02یونیسف و یونسکومداحی126
2014/05/06 11:04:19یونیسف و یونسکومداحی123
2014/06/01 05:12:34یونیسف و یونسکومداحی245
2014/05/31 05:18:02گوگلمداحی489
2014/05/28 06:11:14گوگلمداحی466
2015/05/19 08:15:51گلستان سعدیمداحی445
2014/06/07 04:34:04گذری اجمالی بر فیس بوکمداحی380
2014/04/13 11:40:19گذری اجمالی بر فیس بوکمداحی298
2014/08/30 04:54:24کننفرانس کلاسی سازمان میراث فرهنگیمداحی164

<< شروع < قبلی [1] 2 3 4 5 6 ... 61 بعدی > انتها >>

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
<< شروع < قبلی 1 بعدی > انتها >>