سه شنبه, 25 تیر 1398

 

***یادداشت روز***

99به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که ترم تابستان را اخذ نموده اند می رساند شروع کلاس های ترم تابستان از شنبه 22تیرماه می باشد.

99 به اطلاع دانشجویان می رساند اطلاعیه معرفی به استاد در سایت مرکز بارگزاری شده است و مهلت درخواست معرفی  به استاد جهت فارغ التحصیلی در تابستان 98  تا پایان تیرماه می باشد.لازم به ذکر است هرگونه تاخیر در انجام وظایف برای اخذ و امتحان درس معرفی به استاد و به تبع آن عدم فارغ التحصیلی در ترم جاری به عهده خود دانشجو می باشد.

99 
به اطلاع دانشجویان می رساند بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال تابستان 98-97 در سامانه هم آوا تمدید شده است .البته با توجه به عدم اطلاع رسانی ،مشخص نیست این بازه زمانی تا چه تاریخی می باشد.

99 به اطلاع کلیه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 98 درس اخذ نموده اند می رسانیم با توجه به کوتاه بودن نیمسال تابستان کلیه دروس دو واحدی که 2ساعته می باشد یه صورت کلاس 4ساعته برگزار می گردد


صفحه مشخصات کاربری فرهاد فتاحي
فرهاد فتاحي
3579
2
-
ناظم
ناظم
0
6 سال قبل
3 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

فرهاد فتاحي
فرهاد
فتاحي
انجام نظرسنجي هاي مختلف- انجام تحقيقات و مطالعات كاربردي- انجام پروژه هاي آماري- انجام و شركت درفعاليتهاي ورزشي
آماررياضي
رگرسيون چندك بيزي
آمار و كاربرد آن در علوم اجتماعي-آمار در بازاريابي-رياضي پيش- آمار
ارائه مقاله در كنفرانس آمار ايران دانشگاه علامه طباطبائي شهريور 1383
ارائه مقاله در كنفرانس آمار ايران دانشگاه شيراز شهريور 1385
ارائه مقاله در كنفرانس آمار ايران دانشگاه اصفهان شهريور 1387
ارائه مقاله در كنفرانس آمار ايران دانشگاه تبريز مرداد 1389
چاپ مقاله در فصلنامه بين اللمللي ژئوپليتيك (علمي- پژوهشي) پاييز 1391
انجام طرح پژوهشي بررسي عوامل انگيزش شغلي
انجام طرح پژوهشي سنجش رضايت شغلي و عوامل موثر بر آن
انجام طرح پژوهشي بررسي مسائل و مشكلات منزلتي اداري زنان شاغل
همكاري در انجام طرح پژوهشي بررسي عوامل موثر بر تعهد سازماني
همكاري در انجام طرح برنامه ريزي جامع منابع انساني
- انجام نظرسنجيهاي مختلف
همكاري با جهاد دانشگاهي در ارتباط با طرح جامع آمارگيري مكانهاي فرهنگي و مذهبي
همكاري با سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق در ارتباط با طرح هاي سرشماري و نمونه گيري
- تدريس دروس آمار مقطع كارشناسي آمار دانشگاه پيام نور واحد كرج ( از سال 1383 تا سال 1388)
- تدريس درس آمار رشته هاي مختلف مراكز علمي كاربردي از سال 1385 تا كنون
تدريس دروس رياضي رشته هاي مختلف مراكز علمي كاربردي از سال 1385 تا كنون
- -تدريس دروس رياضي و آمار در آموزش و پرورش ( بصورت حق التدريس) از سال 79 لغايت 81
- تدريس دوره آموزشي كاربرد آمار در امور اداري
- تدريس دوره آموزشي آمار و روش تحقيق در امور انتظامي

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/12/27 13:35:51نمونه سوال آماري(ميانگين،مد،نموداردايره اي،هيستوگرفتاحی576
2013/05/25 18:20:58amar-93/03/04فتاحی357

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>