Persian      English     
یکشنبه, 29 بهمن 1396

 آزمون تربیت بدنی

امتحان تربیت بدنی روز شنبه مورخ 10/11/ساعت 15 درساختمان مولایی برگزار میگردد.(آقایان وخانمها).