Persian      English     
شنبه, 01 ارديبهشت 1397

 آزمون تربیت بدنی

امتحان تربیت بدنی روز شنبه مورخ 10/11/ساعت 15 درساختمان مولایی برگزار میگردد.(آقایان وخانمها).