جمعه, 07 آذر 1399

 اطاعیه مهم در خصوص امور فارغ التحصیلان

دانشجویان گرامی لطفا توجه فرمایید:
* جهت انجام امور فارغ التحصیلی ابتدا کارنامه کامل و چارت تحصیلی خود را دریافت و با یکدیگر مطابقت داده
   و نمره هردرس را مقابل دروس چارت رشته خود بنویسید.

* در صورت اتمام دروس و مطمئن شدن از فارغ التحصیلی به واحد آموزش دانشگاه مراجعه نمایید. و پس از
   تایید کارشناسان واحد آموزش نسبت به درخواست فارغ التحصیلی و پرداخت هزینه آن اقدام نمایید.

* در صورت عدم هماهنگی و دریافت تائید نهایی از کارشناسان آموزش و همچنین عدم ثبت درخواست و
   پرداخت بدهی و نقص پرونده ، فارغ التحصیلی امکان پذیر نمی باشد و تمامی مسئولیت به عهده دانشجو می باشد

  خواهشمند است جهت تسریع و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل با واحد آموزش در ارتباط بوده و مشورت نمایید.

**جهت هر گونه مشاوره و درخواست با تلفن:88934456داخلی 110106127 تماس حاصل نمائید.
نويسنده : اسماعیل شجاعی زاده

مدیر فرهنگی و امور پژوهشی