یکشنبه, 22 تیر 1399

 


صفحه مشخصات کاربری بهنام علمی
بهنام علمی
5257
15
-
ناظم
ناظم
0
7 سال قبل
5 سال قبل
7 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

بهنام علمی
بهنام
علمی
روابط بین الملل
پنج ساختار اقتصادی متمایز محصول مولفه های نوین بین الملل
مسائل فرهنگی جهان معاصر
ارتباط بین فرهنگها
گردشگری فرهنگی
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنالش
دانشگاه علمی کاربردی واحد 1 تالش
دانشگاه پیام نور تالش
استاد

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>