چهارشنبه, 05 تیر 1398

 

***یادداشت روز***


صفحه مشخصات کاربری علیرضا توده خیل
علیرضا توده خیل
3514
6
-
ناظم
ناظم
0
5 سال قبل
4 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

علیرضا توده خیل
علیرضا
توده خیل
موسیقی،مطالعه،ورزش
حسابداری
گردش وجه نقد درشرکتهای توزیع برق
حسابداری پیمانکاری،تصمیم گیری در مسائل مالی،پروژه، مدیریت مالی ،مبانی سرمایه گذاری
مدیر امور تدارکات وپشتیبانی، مدیر امور مالی
تدریس دردانشگاه علمی کاربردی مرکز54 (واحد تهران)،تدریس دردانشگاه جامع مرکز13

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2014/10/22 11:11:30فصل 1 پیمانکاریتوده خیل326
2014/05/26 13:34:15سرمایه گذاری فصل 6توده خیل441
2014/04/16 14:30:42سرمایه گذاری فصل2و3توده خیل277
2014/03/12 12:57:36حسابداری پیمانکاریتوده خیل319
2014/03/11 12:14:18مدیریت سرمایه گذاریتوده خیل185
2014/03/08 16:30:13مفاهیم نظری مالیتوده خیل589

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>