جمعه, 30 مهر 1400

 


صفحه مشخصات کاربری سامان آقاجانی مرسا
سامان آقاجانی مرسا
213
2
-
دانشجو
دانشجو
0
6 سال قبل
2 سال قبل
6 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

سامان آقاجانی مرسا
سامان
آقاجانی مرسا
مدیریت کسب و کار
کاردانی

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2019/06/02 19:48:57برنامه و تاکتیکهای فروش شرکت پپسیامینیان82
2019/05/28 11:55:00برنامه ریزی بازاریابی شرکت پپسیامینیان85

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>