پنج شنبه, 20 مرداد 1401

 


صفحه مشخصات کاربری رضا قیصری
رضا قیصری
59
2
-
دانشجو
دانشجو
0
3 سال قبل
3 سال قبل
آفلاین

اطلاعات کاربر

رضا قیصری
رضا
قیصری
کتاب خوانی.ورزش
مدیریت تبلیغات تجاری
کارشناسی

مطالب ارسالی انجمن

ارسال های انجمن
تاریخDESCASCموضوعDESCASCموضوعDESCASCبازدیدDESCASC
2019/05/29 09:54:08برنامه ریزی استراتژیک بازاریابیامینیان32
2019/05/05 08:48:40برنامه ریزی تبلیغاتامینیان122

مطالب ارسالی

Article
Section
موضوع
Created
This user has no articles.
<< شروع < قبلی بعدی > انتها >>